Sejarah Peradaban Islam

Authors

Ihsan Nul Hakim
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Keywords:

Sejarah, Peradaban, Islam

Synopsis

Buku ini yang berjumlah 182 halaman ini adalah sebuah diktat dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam (SPI). Tujuan awal dari buku ini adalah untuk membantu para mahasiswa mendapatkan materi dan bahan perkuliahan dalam mata kuliah SPI. Begitu juga, tema dan uraiannya mengacu kepada Kurikulum PTAI Jurusan Tarbiyah tahun 1999. Selain dari uraian pendahuluan, buku ini terdiri dari 10 pembahasan yang berkaitan dengan sejarah dunia Islam, yaitu: sejarah bangsa Arab pra-Islam, perkembangan Islam masa Nabi Muhammad, perkembangan Islam masa Khulafahur Rasyidin, kemajuan Islam masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, perkembangan Islam di Spanyol, kemajuan Islam di masa beberapa dinasti setelah masa abbasiyah, sejarah perang salib dan sejarah masuk Islam di Indonesia. Tema-tema yang dibahas dalam buku ini memang mirip dengan kebanyakan buku tentang sejarah Islam, namun dalam uraian dan pembahasannya lebih ditonjolkan tentang perkembangan capaian dan kemajuan yang diperoleh pada setiap periode sejarah Islam.

Published

September 19, 2008